Вопросы и ответы категории > 174

Другие предметы
Што такое даніна? Як яна збіралася...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 3
Другие предметы
Что такое дань? Как она собиралась...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 3
Другие предметы
Якія гарады і княствы склаліся ў Панямонні...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
В чем особенности положения Берестейщины...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
У чым прычыны ўзвышэння горада Пінска?...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Якія гарады ўзніклі на тэрыторыі Пасожжа...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
У чым заключаюцца асаблівасці развіцця Панямоння...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
У чым асаблівасці становішча Берасцейшчыны...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Расскажите об особенностях развития Понёманья...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Какие города возникли на территории Посожья...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
Какими были отношения между Киевом и Туровом?...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 3
Другие предметы
Якімі былі адносіны паміж Кіевам і Туравам...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Каковы причины возвышения города Пинска...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
З якога часу існавала Тураўскае княства?...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
Як пачалася полацкая княжацкая дынастыя...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 3
Другие предметы
Как началась полоцкая княжеская династия...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 2
Другие предметы
Што ўяўлялі сабой племянныя княжанні...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Что представляли собой племенные княжения...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Из чего состояли военные силы восточных славян...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
З чаго складаліся вайсковыя сілы ўсходніх славян?...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Расскажите, что вы узнали о происхождении славян...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1
Другие предметы
Раскажыце, што вы даведаліся аб паходжанні славян...
Опубликовано: 17.04.2019 02:10
Ответов: 1