Вопросы и ответы категории > 165

Другие предметы
Які ви знаєте одиниці маси?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Як визначають густину речовини?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як зображають силу на малюнках? Як ії позначають?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Які одиниці густини ви знаєте?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Як можна виготовити найпростіший динамометр?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що таке жорсткість тіла?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
За якою формулою визначають силу тяжіння?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Що таке густина речовини?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що означає «густина олії дорівнює 930 кг/м3»?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Який напрям має сила тяжіння?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Від чого залежить тиск на дно посудини?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Сформулюйте закон Гука....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Від чого залежить дія одного тіла на інше?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Яку силу називають силою тяжіння?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Які сили називають силами опору?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що таке невагомість? Де її можна спостерігати?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що є причиною падіння всіх тіл на Землю?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Які прилади призначені для вимірювання сили?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як визначають силу тертя ковзання?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Які причини виникнення тертя?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Якими способами можна зменшити силу тертя?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як може рухатися тіло під дією кількох сил?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що називають тиском? Як визначають тиск?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Як можна збільшити тиск? Зменшити тиск?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
У чому полягає закон Паскаля?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Чому тертя може бути і корисним, і шкідливим?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Чому тіло рухається нерівномірно?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що називають рівнодійною силою?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як можна визначити силу тиску?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
У чому полягає закон сполучених посудин?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Чому по снігу легше рухатися на лижах, ніж без них?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як працюють гідравлічні гальма?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Який тиск називають гідростатичним?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Який виграш у силі дає гідравлічний прес?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Для чого використовують гідравлічний прес?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Які бувають манометри?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що показує дослід, зображений на малюнку 188?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Наведіть приклади сполучених посудин....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що таке гідравлічна машина?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що доводить дослід Торрічеллі?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Які посудини називають сполученими?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Назвіть повітряні літальні апарати....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Унаслідок чого створюється атмосферний тиск?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Наведіть приклади існування атмосферного тиску...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Що є причиною виникнення виштовхувальної сили?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Які їх будова і принцип дії?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Від чого залежить виштовхувальна сила?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
У яких випадках робота не виконується?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Як можна виміряти силу Архімеда?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Хто вперше здійснив політ на повітряній кулі?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Як визначають механічну роботу?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Які є одиниці потужності?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Чому тоне корабель, який отримав пробоїну?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Для чого використовують денсиметри (ареометри)?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Сформулюйте умови плавання тіл....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Назвіть одиниці механічної роботи....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Яку енергію називають потенціальною? Кінетичною?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Яку роботу називають механічною?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що називають енергією?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
За якою формулою визначають потужність?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Як визначають кінетичну енергію тіла?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Для чого використовують похилу площину?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Що називають механізмом? Машиною?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1
Другие предметы
Від чого залежить момент сили?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 2
Другие предметы
Як визначають коефіцієнт корисної дії механізму?...
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 3
Другие предметы
Назвіть різновиди похилої площини....
Опубликовано: 17.04.2019 01:20
Ответов: 1